O festivalu

O festivalu

Kralinale je odvozeno z Králického Sněžníku, jako symbolu tzv. velkých Sudet. Ze Sněžníku teče voda, a to bez hranic do tří moří. Ani náš festival nezná hranice a stále se snaží je překonávat.

2. ročník vzdělávacího festivalu se koná 11. – 13. října 2018, a to na půdě Vlastivědného muzea v Olomouci. Po celé tři dny se budeme věnovat tématům, nad kterými bychom neměli jen mávnout rukou.

První den festivalu bude řeč o kolektivizaci. Jak se ze soukromého zemědělství může během okamžiku stát kolektivní a jak vypadal komunistický převrat v únoru 1948? Promítneme čtyři filmy, které toto období přiblíží.

Druhý den bude hlavním tématem Odsun Německého obyvatelstva. Masové vysídlení – je to téma, o kterém ne každý ví. Chceme tuto poválečnou deportaci prodiskutovat a uvědomit si důležitost události.

Poslední den se promítne v tématu Pohraniční stráže. Prioritou tehdy bylo uzavřít hranice a bránit průchodu všem smrtelníkům. Věrnými přáteli strážníka byli nejčastěji pes a zbraň. Jak to bylo se železnou oponou?

Každý den pro vás bude připravena diskuze s režiséry či historiky, kteří se těmito tématy zabývají, podíleli se na tvorbě promítaných filmů a mohou vám tak více osvětlit nejen dobové informace, ale také něco o filmech samotných.